fbpx

Thời gian hoạt động: 08:00 – 21:00

☎ Hotline:  0945 629 449
Nệm Tatana

Nệm Tatana

Tận Tâm Vì Giấc Ngủ

Tìm chúng tôi trên:

Sản phẩm bán chạy:

TATANA ĐẠT CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY

TATANA ĐẠT CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY

Dấu hợp quy (tem CR) là ký hiệu gắn dấu CR do nhà nước ban hành. Đây là đặc điểm chứng nhận sản phẩm của một doanh nghiệp đảm bảo được chất lượng tốt cho người tiêu dùng và được phép lưu thông các sản phẩm trên thị trường và có thể nói đây chính là một cơ sở giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn được sản phẩm đạt được chất lượng phù hợp với quy định.

Theo quy định số 3985/QĐ-BCT, bộ công thương chỉ định trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC là tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm dệt may, may mặc. Vì vậy, những doanh nghiệp vượt qua những kiểm tra khắt khe của trung tâm kiểm nghiệm sẽ được chứng nhận chất lượng TQC sẽ được phép gắn tem hợp quy CR.

Để được chứng nhận và vượt qua mọi sự kiểm nghiệm và được chứng nhận chất lượng TQC trong ngành dệt may phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyde và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Quy Định Của Mức Giới Hạn hàm Lượng Formaldehyde

Hàm lượng formaldehyde trong các sản phẩm không được vượt quá những giá trị sau:

TATANA Đạt Chứng Nhận Sản Phẩm Hợp Quy

 Và định mức giới hạn hàm lượng các amin được chuyển hóa từ thuốc nhuộm Azo là Hàm lượng mỗi amin thơm không vượt quá 30mg/kg.

Tatana Đạt Chứng Nhận Sản Phẩm Hợp Quy

TATANA Đạt Chứng Nhận Sản Phẩm Hợp Quy
Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn

Vượt qua những quy định khắt khe của bộ công thương, Tatana vừa được trao dấu CR chứng nhận sản phẩm đạt chất lượng và đạt được những chỉ số quy định về hàm lượng formaldehyde và amin thơm trong các sản phẩm đang được bày bán trên thị trường. Vì vậy, đến với Tatana là sử dụng những sản phẩm vừa chất lượng và vừa được bảo đảm an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

0 Comments for “TATANA ĐẠT CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM HỢP QUY”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Xem thêm bài viết:

Xem thêm bài viết: